Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 29-11-2018

2018-11-29

Schenking

betekenis & definitie

Schenking - v. (-en), het schenken;

— (recht.) eene overeenkomst waarbij de schenker, bij zijn leven, om niet en onherroepelijk eenig goed af staat ten behoeve van den begiftigde, die hetzelve aanneemt, waarvan authentieke akte moet opgemaakt worden (in tegenst. van erfenis of legaat); de wet erkent geene andere schenkingen dan schenkingen onder de levenden;
— geschenk, gave : vele kloosters en kerken zijn door schenkingen rijk geworden.