Reclame betekenis & definitie

Reclame - v. (-s), reclamatie;

— alles wat dient om de opmerkzaamheid van het publiek te trekken, de aandacht te vestigen, inz. op hetgeen men verkoopt: die fabrikant maakt veel reclame voor zijne rijwielen; die winkelversieringen dienen tot reclame; reclamebiljetten;
— aankondiging in eene courant in de gewone rubriek: reclames 50 cents per regel; aan reclame gaf Holloway ƒ 100.000 per jaar uit.