Raadsel betekenis & definitie

Raadsel o. (-en, -s), iets waarvan de zin of beteekenis te zoeken is : een letterraadsel; een figuurraadsel, een rebus; — iemand raadsels opgeven; — een raadsel oplossen, de beteekenis ervan vinden; — (fig.) ophelderen (eene duistere zaak); — (fig.) dat is voor mij een raadsel, dat begrijp ik niet; — zijn gedrag is en blijft mij een raadsel, ik kan zijne beweegredenen niet doorgronden; — hij spreekt altijd in raadselen, men weet nooit wat hij bedoelt;

— de zaak is nog in raadselen gehuld, is nog duister;

— den sleutel tot het raadsel vinden, de verklaring ervan; — je moet iemand niet langer met raadselen ophouden, zeg mij liever dadelijk de waarheid, wat je bedoelt, enz. RAADSELTJE, o. (-s).

Laatst bijgewerkt 22-11-2018