Wat is de betekenis van raadsel?

2018
2021-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

raadsel

raadsel - zelfstandig naamwoord uitspraak: raad-sel 1. ingewikkeld en soms grappig vraagstuk ♢ wie weet de oplossing van dit raadsel? 1. het is me een raadsel [ik begrijp er niets van] ...

Lees verder
1980
2021-01-24
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Raadsel

Het woord raadsel wordt omschreven als: een opzettelijk duister geformuleerde vraag waarmee men iemand op een dwaalspoor tracht te brengen, inzonderheid om zijn vernuft op de proef te stellen. Er is verwantschap met raad, met raden, met Engels riddle, maar ook met Engels to read: lezen, dat in de Angelsaksische vorm betekende: rune-tekens verklaren...

Lees verder
1973
2021-01-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

raadsel

o., 1. (-s), iets dat geraden moet worden, of waarvan men de zin moet zoeken (e): een — oplossen, de betekenis ervan vinden; iemand raadsels opgeven, ook oneig., in duistere bewoordingen tot hem spreken; 2. (-en), duister gezegde, orakelspreuk: in raadselen spreken, zich onbegrijpelijk uitdrukken; 3. (-s, -en), duistere zaak, moeilijk oplosba...

Lees verder
1958
2021-01-24
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

RAADSEL

(Fr.: riedling). Ook het Fr. R., merendeels Fr.-talig, is een uiting van volkspoëzie, al geven volwassenen elkaar niet meer als in de Skearwinkel fan Joutebaes uit de Rimen en Teltsjes R.s op.Er zijn echte boeren-R.s bij, zoals: ‘Hwat leger it wurdt, hwat heger it wurdt; hoe foller it wurdt, hoe leger it wurdt’, waarmee resp. bedoe...

Lees verder
1950
2021-01-24
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Raadsel

o., 1. (-s) opzettelijk duister geformuleerde vraag of omschrijving, waarmee men de hoorder of lezer op een dwaalspoor tracht te brengen aangaande de zaak die men bedoelt, inz. om zijn vernuft op de proef te stellen : een raadsel oplossen, de betekenis er van vinden ; iem. raadsels opgeven, ook oneig., in duistere bewoordingen tot hem...

Lees verder
1949
2021-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Raadsel

behoorde tot de oudste vormen van poëzie en was nauw bij liturgische handelingen betrokken. De Griekse orakelspreuken waren R.-s.

1898
2021-01-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Raadsel

Raadsel o. (-en, -s), iets waarvan de zin of beteekenis te zoeken is : een letterraadsel; een figuurraadsel, een rebus; — iemand raadsels opgeven; — een raadsel oplossen, de beteekenis ervan vinden; — (fig.) ophelderen (eene duistere zaak); — (fig.) dat is voor mij een raadsel, dat begrijp ik niet; — zijn gedrag is...

Lees verder
1870
2021-01-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Raadsel

Raadsel (Een) is eene omschrijvende voorstelling van een ongenoemd voorwerp, hetwelk door den hoorder moet gevonden (geraden) worden. Die omschrijving moet dubbelzinnig genoeg zijn, om den hoorder in de war te brengen, maar toch met juistheid op het bedoelde voorwerp passen. Een raadsel is te voortreffelijker, naarmate aan die beide voorwaarden bet...

Lees verder