Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 24-02-2020

Klapmuts

betekenis & definitie

Het begrip klapmuts heeft 2 verschillende betekenissen:

1. klapmuts - KLAPMUTS, v. (-en), eene soort van leeren muts met (oor)kleppen;
— gladde ondermuts;
achtersteven eener trekschuit;
klein wijnglas;
— (scheik.) helm (eener distilleerkolf);
— (molenb.) metalen bekleedsel van het vooreinde der molenas, om dit tegen den regen te dekken;
— (art.) het beslag, dat het klapmutsgat aan de bovenzijde •omgeeft;
— (seheepst.) boven-bovenbramzeil; (fig.) domoor, lomperd.

2. klapmuts - KLAPMUTS, v. (-en), eene soort van blaasrobben (cystophora cristata).