Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 02-09-2018

Florijn

betekenis & definitie

FLORIJN, m. (-en), Oostenrijksche gulden, ter waarde van ƒ1.20 (FLORIJN, hetzelfde als FLOREEN, beteekent eigenlijk bloem- of leliegulden, eene gouden munt die in de 11e eeuw door de stad Florence geslagen werd. Uit dezen floreen ontstond de goudgulden der middeleeuwen en de gulden der latere tijden, waarvoor men nu nog, bij verkorting, ƒ of fl. schrijft).