Wat is de betekenis van Florijn?

2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

florijn

florijn - Zelfstandignaamwoord 1. betaalmiddel uit Florence dat later in heel Europa is gebruikt 2. de Nederlandse gulden die tot 2002 het wettig betaalmiddel was in Nederland ‘Wat dacht je dan?’ riep aws uit. ‘We schrijven het af, jongen. Want als we dat speelgoed van jou zouden verbeteren en het aan de lo...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

florijn

florijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: flo-rijn 1. oude naam voor gulden ♢ de koopman vroeg tien florijn voor het beeld Zelfstandig naamwoord: flo-rijn de florijn de florijnen...

Lees verder
1994
2022-07-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Florijn

[Fr. florin, van MLat. florinus] oorspr. een gouden munt van 3 gram in 1252, het eerste goudstuk in West-Europa in omloop gebracht en wel door de stad Florence. Thans is de gulden alleen nog in de (eventueel vroegere) delen van het Koninkrijk der Nederlanden de rekeneenheid van het muntstelsel.

1993
2022-07-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Florijn

goudgulden

1990
2022-07-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

florijn

florijn - Florentijnse gouden munten, geslagen van 1252 tot aan de 16e eeuw. Gebruik 'genovino's' voor soortgelijke munten die in diezelfde tijd in Genua zijn uitgegeven. Ook gebruikt voor Hongaarse gouden munten sinds in het begin van de 14e eeuw werden aangemunt, voor Oostenrijkse zilveren munten uit de 19e en 20e eeuw en voor Enge...

Lees verder
1981
2022-07-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Florijn

oorspronkelijk een in de Middeleeuwen te Florence gemunte goudgulden; komt nu nog voor in de afkorting f. of fl. voor gulden, en in Engeland als zilvermunt ter waarde van twee shilling.

1958
2022-07-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

FLORIJN

Zilveren munt ter waarde van 28 stuiver, door Frl. 1601-91 geslagen; voorzijde met Fr. wapen, op keerzijde mansproflel met geschouderd zwaard. 28 stuiver was in de 16de eeuw de geldende koers van de goudgulden, en sedert traditionele rekeneenheid. Vandaar ook de naam zilveren goudgulden. Naar Fr. voorbeeld sloegen andere gewesten F.en van ander typ...

Lees verder
1955
2022-07-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Florijn

oorspr. Florentijnse munt, later ook Ned. gulden, afgekort f of fl.

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Florijn

(<Fr.), m. (-en), eigenlijk bloem- of leliegulden, een gouden munt die in de 13de eeuw door de stad Florence geslagen werd; thans alleen in namen van oude munten en in de verkorting f of fl., gulden.

1949
2022-07-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Florijn

(Lat. florinus, bloemdragend), gulden. De naam is afgeleid van Florence, waar in de 13e eeuw de eerste guldens werden geslagen. De Nederlandse gulden wordt nog aangeduid door de letters fl of alleen f vóór het bedrag.

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

florijn

m. -en (Fr. florin, It. fiorino = Florentijnse munt, waarop een lelie [flos = bloem] was afgebeeld: gulden): in Nederland als afkorting fl. = gulden bekend en in de vorm floreen; de eerste florijnen werden ± 1250 te Florence geslagen.

1933
2022-07-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Florijn

gulden, v/h eerst in Florence geslagen gouden munt.

1921
2022-07-02
Levende taal

T. Pluim - 1921

Florijn

(gulden), naar Florence, waar hij ’t eerst werd geslagen (± 1350).

1916
2022-07-02
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Florijn

Gulden. Vroeger bestonden nog : De Oostenrijksche florijn Fl o. w. = +/1.20 De florijn Conventions-münze Fl. C. M. = ± f 1.25 en De Zuid-Duitsche florijn, nominale waarde £ 1. Deze laatste komen soms nog op effecten voor.

Lees verder
1916
2022-07-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Florijn

Florijn - (Fr.), gulden, ook naam van een Engelsche zilvermunt van 2 shillings of 1/10 pond sterling; sinds 1888 worden ook dubbele florijnen (doublé florins) geslagen.

1910
2022-07-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Florijn

Florijn - gulden.

1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Florijn

FLORIJN, m. (-en), Oostenrijksche gulden, ter waarde van ƒ1.20 (FLORIJN, hetzelfde als FLOREEN, beteekent eigenlijk bloem- of leliegulden, eene gouden munt die in de 11e eeuw door de stad Florence geslagen werd. Uit dezen floreen ontstond de goudgulden der middeleeuwen en de gulden der latere tijden, waarvoor men nu nog, bij verkorting, ƒ of fl. sc...

Lees verder
1870
2022-07-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Florijn

Florijn, in het Latijn florenus, in het ltaliaansch fiorino, in het Fransch en Engelsch florin, is de naam van eene gouden munt, die in de 11de eeuw te Florence (Fiorenza) geslagen werd. Zij had de grootte van een ducaat en droeg aan de eene zijde het beeld van Johannes de Dooper. Weldra had men er ook in andere landen, bijvoorbeeld onder Lodewijk...

Lees verder
1573
2022-07-02
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

florijn

Numus aureus flore insignis. vulgò florenus.

Lees verder