Hetzelfde betekenis & definitie

HETZELFDE, bepaling-aank. vnw., dat overeenstemming ot identiteit uitdrukt (o. van dezelfde): wij wonen in hetzelfde huis; ik ben van hetzelfde gevoelen; dat is, blijft hetzelfde, dat maakt geen onderscheid; iem. hetzelfde wenschen, zijn gelukwensch met een gelijken wederwensch beantwoorden.