Duizend betekenis & definitie

DUIZEND, telw. een getal, 10 maal 100; als bijzonder groot getal: er zijn er wel duizend, beel veel; duizend dankjes; hij is er één uit duizend, zóó zijn er niet veel, hij is een beste; (Zuidn.) op zijn duizend gemakken, zeer gemakkelijk; (ook) uiterst traag; —, o. (-en), duizend als eene eenheid samengevat: de duizenden staan op de vierde plaats; zij vielen bij duizenden; duizenden menschen.

Laatst bijgewerkt 02-09-2018