Achternaloopen betekenis & definitie

ACHTERNALOOPEN, (liep achterna, is en heeft achtemageloopen), iem. loopende volgen; (fig.) (met hebben) iem. overal volgen om op hem te passen of om te trachten hem te ontmoeten, om zijne gunst te winnen of zich bij hem in te dringen; — een meisje achtemaloopen, verkeering zoeken met haar, het hof maken (meestal naloopen gezegd).