Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Verwerven

betekenis & definitie

(verwierf, heeft verworven), door arbeid, verdienste, moeite verkrijgen : al hunne have, die zij verworven hadden (Gen. 12:5); door spaarzaamheid en vlijt een kapitaaltje verwerven; eer, roem, kennis verwerven; genade verwerven; die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden (Luc. 20: 35); ook wederk.: zich iets verwerven; —soms : voor geld in het bezit komen van : deze dan heeft verworven enen akker, door het loon der ongerechtigheid (Hand. 1 : 18).