Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Verlies

betekenis & definitie

o. (...zen),

1. het verliezen : verlies der kaarten wordt niet vergoed ; — het kwijtraken, niet meer beschikken over: het verlies der ogen, van het gehoor, het blind-, doof-worden ; — geval van verliezen: zijn dood was een onherstelbaar verlies;
2. wat verloren gaat; in ’t bijz. met betr. tot doden en gewonden in een veldslag: met grote verliezen teruggeslagen worden;
3. nadeel, schade : met verlies verkopen, tegen minder geld dan ingekocht is;

met verlies spelen, het ingezette geld moeten afstaan ; niet tegen verlies kunnen, bij het verhezen erg prikkelbaar worden.