Wat is de betekenis van Verlies?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verlies

verlies - Zelfstandignaamwoord 1. het teloorgaan, het kwijtraken Zijn vertrek naar Amerika is een groot verlies voor onze afdeling. Het bedrijf leed in dit kwartaal grote verliezen. verlies - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verlies

verlies - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-lies 1. het niet meer hebben van iets of iemand ♢ de dood van zijn vrouw was een groot verlies 2. het overwonnen worden ♢ hij kan niet tegen zijn v...

2024-02-29
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Verlies

de cliënt is iets kwijt (een gevoel, object, persoon, relatie enzovoorts) waaraan hij gehecht is geweest. Dat wil zeggen: dat wat is verloren was waardevol of belangrijk voor de cliënt.

2024-02-29
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Verlies

Verlies - de cliënt is iets kwijt (een gevoel, object, persoon, relatie, enzovoorts) waaraan hij gehecht is geweest. Dat wil zeggen: dat wat is verloren was waardevol of belangrijk voor de cliënt.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

verlies

(het; g.mv.) 1 SP - het overwonnen worden 2 (matchplay) - het meer slagen op een hole maken dan de tegenstander: de straf voor overtreding van een golfregel in matchplay is verlies van de hole, tenzij anders is bepaald.

2024-02-29
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

verlies

De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.

2024-02-29
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

verlies

De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.

2024-02-29
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

verlies

Gebruikt met betrekking tot de dood van een geliefde. Dit eufemisme dateert al uit de zestiende eeuw. ‘Gecondoleerd allemaal samen,’ zei meneer Korst. Ab Korst van de Firma Verduyn (‘Uw adviseur bij persoonlijk verlies’ stond op zijn kaartje). Adriaan van Dis: Indische duinen. 1994

2024-02-29
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Verlies

Wanneer men in een droom iets verliest, zou men op het voorwerp dat men kwijt raakt moeten letten en met behulp hiervan de droom uitleggen. Meestal is het verliezen een aanwijzing voor een zwak punt in de psyche.

2024-02-29
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

verlies

skade, die verlore gaan van iets, nadeel; ongevalle.

2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verlies

s.n., forlies (it), skea; geldelijk —, kwea jild (it); een groot geldelijklijden, in gisel meitsje, in klap, in knoei krije; zijnte boven komen, op jins forhael komme; iem.berokkenen in iets, immen eat ut ’e hân arbeidzje.

2024-02-29
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Verlies

kerkerhol, onderaardse gevangenis.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verlies

o. (...zen), 1. het verliezen : verlies der kaarten wordt niet vergoed ; — het kwijtraken, niet meer beschikken over: het verlies der ogen, van het gehoor, het blind-, doof-worden ; — geval van verliezen: zijn dood was een onherstelbaar verlies; 2. wat verloren gaat; in ’t bijz. met betr. tot doden en gewonde...

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verlies

o. verliezen (1 het verliezen, derven, kwijtraken; 2 handel: wanneer het zuivere bedrag van de inkoopprijs plus de onkosten, meer is dan de verkoopprijs; wat volgens de balans in zeker tijdvak is verloren): 1. het verlies van een been; het verlies van een kind; niet tegen verlies kunnen bij het spelen; een groot verlies lijden; iem. een verlies ber...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verlies

o. (...liezen; -je> I. Eig. het verliezen: het van een oog; het van goed, van kinderen; zijn dood was een onherstelbaar -. II. Metn. 1. wat men verliest: met groot aan geld; de vijand werd met geweldig (aan doden en gewonden) teruggeslagen; met spelen. 2. Eert. onderaardse gevangenis voor hen die men wilde verliezen, die voor altijd veroord...

2024-02-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verlies

Verlies - Volgens art. 2014 B. W. geldt met betrekking tot roerende goederen, die noch in renten bestaan, noch in inschulden, welke niet aan toonder betaalbaar zijn, het bezit als volkomen titel, hetgeen, naar veelal wordt aangenomen, zeggen wil, dat het bezit bier eigendom medebrengt. Niettemin kan degene, die iets verloren heeft of aan wien iets...

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verlies

o. (verliezen), 1. het verliezen of verloren-worden: het verlies van een partij (bij schaken enz.); het kwijtraken, niet meer beschikken over: het verlies van het gehoor; 2. wat verloren gaat: verliezen door lekkage; met grote verliezen teruggeslagen worden, nl. doden en gewonden; 3. nadeel, schade: met verkopen, tegen minder geld dan ingekocht...

2024-02-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Verlies

Verlies - wat de ontvangst voor eenig goed minder bedraagt dan de uitgaven, die daarvoor gedaan zijn met inbegrip van alle onkosten.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERLIES

VERLIES - o. (...zen), het verliezen: het verlies der oogen, van het gehoor, het blind-, doof worden; — zijn dood was een onherstelbaar verlies; — met verlies verkoopen, tegen minder geld dan ingekocht is ; — met verlies spelen ; — niet tegen verlies kunnen, bij het verliezen erg prikkelbaar worden. VERLIESJE, o. (-s).

2024-02-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Verlies

zie Afbreuk.