Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Verbinding

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het verbinden, aaneen, samenvoeging : de verbinding van woorden tot zinnen;contact, aansluiting: zich in verbinding stellen nut; in verbinding staan m
2. dat wat verbindt: een verbinding aanbrengen, tot stand brengen ; — mogelijkheid tot of middel van verkeer : de verbindingen op het platteland ivaren slecht; een verbinding met autobussen ;
3. (scheik.) (abstr.) innige vereniging der atomen : scheikundige verbinding ; — (concr.) uit atomen van verschillende soorten, uit verschill. elementen samengestelde stof: organische, anorganische verbindingen ; keukenzout is een verbinding van natrium en chloor ; eenvoudige, samengestelde verbindingen ;
4. het aanleggen v.e. verband, zwachteling
5. verplichting ; verbintenis.