Wat is de betekenis van verbinding?

2019
2022-08-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verbinding

verbinding - Zelfstandignaamwoord 1. iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt 2. (scheikunde) een chemische stof die bestaat uit twee of meer scheikundig elementen, het gaat hierbij om een stof met andere eigenschappen dan de elementen waar het uit is samengesteld 3. (communicatie) een mogelijk...

Lees verder
2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verbinding

verbinding - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-bin-ding 1. het contact met iets of iemand ♢ ik had hem aan de telefoon, maar de verbinding werd verbroken 1. je met iemand in verbinding stellen [...

Lees verder
2008
2022-08-16
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

verbinding

(de; -en) GY - positie of beweging die uitgevoerd wordt tussen twee onderdelen van een oefening, zodat een soepele overgang ontstaat.

2007
2022-08-16
logopedie

Logopedisch Lexicon

Verbinding

(v.), → commissuur.

2003
2022-08-16
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Verbinding

Het geheel van verbindingspunten tussen een net en een verbonden elektriciteitsnet (inclusief de buitenlandse transmissienetten). (Technisch reglement transmissie).

1998
2022-08-16
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

verbinding

communicatie

1990
2022-08-16
BDI

BDI terminologie

verbinding

zie: interface.

1990
2022-08-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

verbinding

verbinding - Complexe, zuivere stoffen, opgebouwd uit twee of meer elementen in vaste verhoudingen wat betreft het aantal en de soorten atomen, die bij elkaar worden gehouden door chemische bindingen. Ze hebben totaal andere eigenschappen dan de samenstellende elementen, die hun individuele karakter hebben verloren. Gebruik 'mengsels' voo...

Lees verder
1973
2022-08-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Verbinding

v. (-en), 1. het verbinden of verbonden-worden: de verbinding tussen twee zeeën; de verbinding van woorden tot zinnen; 2. contact, aansluiting: zich in verbinding stellen met; 3. dat wat verbindt: een verbinding tot stand brengen; 4. m.n. mogelijkheid tot of middel van verkeer: de verbindingen op het platteland waren slecht; 5. (chemie) stof...

Lees verder
1958
2022-08-16
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

VERBINDING

Boezemwaterschap in Doniawerstal (1057 ha), opgericht 1929. Doel: bescherming van het boezemland door bedijking enz., aanleg van wegen, onderhoud van vaarten.

1954
2022-08-16
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Verbinding

Een v. is een stof, die opgebouwd is uit 2 of meer elementen en die in alle opzichten verschilt van de samenstellende bestanddelen, in tegenstelling tot een mengsel van enige stoffen, dat gradueel verandert, indien men de verhouding van de bestanddelen enigszins wijzigt. Vb.: uit een mengsel van 4 delen zwavel en 7 delen ijzerpoeder kan men m.b.v....

Lees verder
1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verbinding

s., forbining.

1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Verbinding

v. (-en), 1. het verbinden, aaneen, samenvoeging : de verbinding van woorden tot zinnen; — contact, aansluiting: zich in verbinding stellen nut; in verbinding staan m 2. dat wat verbindt: een verbinding aanbrengen, tot stand brengen ; — mogelijkheid tot of middel van verkeer : de verbindingen op het platteland iv...

Lees verder
1949
2022-08-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Verbinding

stof die uit meerdere elementen d.m.v. een chemische reactie is opgebouwd, meestal onder vrijkomen of opnemen van de reactiewarmte. Tegenovergestelde: mengsel.

1937
2022-08-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verbinding

v. verbindingen (het verbinden in versch.bet., vereniging): de straat van Gibraltar vormt de verbinding tussen; in verbinding staan, treden, eig. en fig.; zich in verbinding stellen met; in verbinding met, gemeenschap; de verbinding is verbroken; ook: een scheikundige verbinding.

1933
2022-08-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Verbinding

i/d scheik. een stof, waarvan de moleculen uit verschill. atomen bestaan, die elkaar binden door hun chemische affiniteit.

1933
2022-08-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verbinding

Voor de definitie van ➝ chemische verbinding en ➝ mengsel zie op deze woorden. De voorn. verschillen tusschen beide zijnde volgende: Waar het vaak mogelijk is de bestanddeelen van een mengsel langs physischen weg te scheiden (bijv. de afzondering van ijzerpoeder uit het mengsel hiervan met zwavel met behulp van een magneet), is een dergelijke split...

Lees verder
1916
2022-08-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verbinding

Verbinding - (scheikundige), staat eenerzijds tegenover enkelvoudige stof of element, anderzijds tegenover mengsel. Van de enkelvoudige stoffen is de v. onderscheiden, doordat de laatste wel, de eerste niet in eenvoudiger bestanddeelen kunnen worden ontleed. In dit opzicht komt de v. met het mengsel overeen. De v. is hiervan onderscheiden, doordat...

Lees verder
1870
2022-08-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Verbinding

Verbinding noemt men in de scheikunde zoowel de daad van vereenigen, waardoor twee ligchamen een nieuw vormen, als zoodanig ligchaam zelf. Men zegt bijv., dat kwik en zwavel eene verbinding aangaan, alsmede dat vermiljoen eene verbinding is van die beide elementen. Alle ligchamen worden verdeeld in enkelvoudige (elementen) en zamengestelde, en deze...

Lees verder