Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Klaarkomen

betekenis & definitie

(kwam klaar, is klaargekomen),

1. gereedkomen met hetgeen men te verrichten heeft: met zijn werk op tijd klaarkomen; — met iem. klaarkomen, tot een oplossing, tot overeenstemming komen;
2. slagen, zijn doel bereiken, inz. in een winkel vinden wat men wenst: ik denk niet, dat je daar zult klaarkomen;
3. (van zaken) voltooid worden: het komt vast niet op tijd klaar [nauwelijks als samenst. te beschouwen].