Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Neutraal profiel

betekenis & definitie

Een neutraal profiel geeft het algemene risicoprofiel aan bij life cycle beleggen. Bij een neutraal profiel neemt een pensioenfonds een gemiddeld risico met het beleggen van een pensioenkapitaal. Als onderdeel van life cycle beleggen is dit risico aan het begin van de pensioenopbouw hoger dan aan het einde.

Life cycle beleggen houdt in dat een pensioenfonds het opgebouwde pensioenkapitaal van een deelnemer belegd in aandelen en obligaties. Hierbij wordt het risicoprofiel van de deelnemer aangepast aan leeftijd van de deelnemer. Aan het begin van de looptijd wordt er relatief veel risico genomen, omdat dan de pensioenleeftijd van de deelnemer nog ver weg ligt. Eventuele verliezen kunnen dan gemakkelijker gecompenseerd worden. Aan het einde van de pensioenopbouw daalt het risico, omdat er dan minder tijd over is om eventuele verliezen te compenseren.

Een neutraal profiel heeft betrekking op het algemene risico dat genomen wordt bij life cycle beleggen. Wanneer er sprake is van een neutraal profiel wordt er meer risico genomen dan bij een defensief profiel en neemt het pensioenfonds minder risico dan bij een offensief profiel. De deelnemer kan zelf aangeven welk profiel het beste bij zijn of haar rendementsdoelstellingen past.

Het risico geeft namelijk ook het potentieel op een hoog rendement weer. Bij een neutraal profiel is er dus sprake van een gemiddelde kans op hoog rendement. Men zou kunnen zeggen dat een neutraal profiel een gulden middenweg is tussen een hoog rendement en een laag risico.