Synoniemen van beleggen

2019-12-09

beleggen

beleggen - Het opzijleggen van contant geld om bijvoorbeeld effecten, valuta’s, grondstoffen of onroerend goed te kopen, met het doel rendement te behalen.

2019-12-09

Beleggen

Beleggen is geld investeren op de financiële markten.

2019-12-09

beleggen

beleggen - Werkwoord 1. (ov) geld steken in een naar verwachting winstgevende onderneming of in waardepapieren Hij had al zijn spaargeld belegd in een teakkwekerij maar die was minder winstgevend als hij hoopte. 2. (ov) (scheepvaart) een scheepstouw vastmaken, vastsjorren 3. (ov) het toevoegen van (boter en) beleg aan een snee brood, zodat deze een boterham wordt (bedekken door er iets op te leggen) Nu we...

2019-12-09

beleggen

beleggen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-leg-gen 1. regelen en laten ontstaan ♢ hij belegt binnenkort een vergadering 2. er iets op doen ♢ hij belegt zijn brood met kaas 3. er iets voor kopen waarvan je denkt dat het steeds meer waard wordt ♢ hij belegt zijn geld in...

2019-12-09

Beleggen

BELEGGEN, (belegde of beleide, heeft belegd of beleid), dekken met (een vloer met een tapijt); — (spiegels) foeliën; — (gew.) beslaan (de pooten van een paard); — garneeren (japonnen, mantels); — (zeew.) een touw beleggen, vastmaken, vastsjorren; — een touw houden en beleggen, stevig vasthouden en het vastmaken; — geld beleggen, het vastmaken, op intrest zetten; — eene vergadering, krijgsraad, scheepsraad beleggen, bijeenroepen, den tijd ervoor vaststellen; (ook) die houden; — (...

2019-12-09

Beleggen

Beleggen is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee wordt aangeduid het geven van een naar verwachting renderende bestemming, in de vorm van het genereren van inkomsten en/of vermogensgroei, aan een beschikbaar vrij besteedbaar financieel ver-mogen, met een gegeven, of variabele omvang, voor een bepaalde, dan wel onbepaalde, maar eindige periode, voor zover dit bestemmen niet het sparen van dat vermogen betreft, of een rechtstreekse aanwending in de productie van een produ...

2019-12-09

Beleggen

Beleggen - een tros, lijn, staaldraad of ketting zodanig vastzetten op een klamp of bolder dat hij niet meer kan uitlopen en toch gemakkelijk losgenomen kan worden. Daartoe neemt men eerst een torn rond de klamp of bolder, vervolgens enige achtvormige kruisslagen en zonodig wordt met een halve steek afgewerkt, De rondtorn dient om bij losmaken terwijl er kracht op staat, de zaak in de hand te kunnen houden, en langzaam slippend, te kunnen opvieren. De achtvormige slagen dienen om te voorkomen da...

2019-12-09

Beleggen

Beleggen - klinkende munt, munt of bankpapier dus in 't algemeen geld, dat geen rente geeft, vastleggen in vaste goederen, effecten of andere rente gevende eigendommen, deze voor dat geld koopen. Ook: geld geven op beleening of prolongatie enz. met het doel om van dat geld intrest te genieten. In het algemeen zeker kapitaal rentegevend maken door het anderen te laten gebruiken.