Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Verband

betekenis & definitie

Verband - Wanneer men iets aan een ziek lichaamsdeel verbindt met het doel daarmee de genezing van dit zieke deel te bevorderen, noemt men dit een v. De aard en vorm van een v. worden bepaald door het doel, dat men ermede beoogt. Zeer dikwijls wenscht men er slechts mede te verkrijgen de bescherming eener wonde tegen kwade invloeden van buiten (dekkend-, occlusie- of afsluitend v.). Somtijds verlangt men van het v., dat het etter en andere afscheidingsproducten uit de wonde zal wegzuigen (resorbeerend v.). Nu eens wenscht men door drukking (comprimeerend v.), andermaal door rekking van lichaamsdeelen (rekv.) een nuttig effect te verkrijgen. Nu eens wenscht men koude of warmte te appliceeren (b.v. koude of warme omslagen, z.g. Priessnitz-v.), dan weer wil men direct op de wonde scheikundige stoffen laten inwerken (b.v. zalf- en pleisterv.). Het kan ook voorkomen, dat men aan sommige deelen van het lichaam, b.v. ontstoken gewrichten of gebroken ledematen, rust of steun wil geven (contentiefv. in den vorm van hard wordende v., spalkv. of orthopaedische en andere apparaten).

Somtijds is het noodig, b.v. bij reine wonden, dat het v. volkomen bacterievrij zij (aseptisch v.), of dat het doordrenkt worde met stoffen, welke de bacteriën dooden of ten minste haar groei belemmeren (antiseptisch v.). Het materiaal, waaruit de reeds genoemde v. bestaan, kan verschillend zijn. Men kan b.v. de meeste dezer v.aan het lichaam bevestigen met windsels of zwachtels (zwachtelv.), andere weer met driekante of anders gevormde doeken (doekv.), nog weer andere met hechtpleister (pleisterv.) of met collodium (collodiumv.). Drenkt men zwachtels b.v. met gips, stijfsel, waterglas, lijm en andere analoge stoffen, dan worden deze zwachtels, na eerst goed vochtig of week gemaakt te zijn, bij opdrogen hard (gips-, stijfsel-, waterglas-, lijmv., enz..). Buitendien zijn er nog tal van v. voor speciale doeleinden, welke alleen door instrumentmakers voldoende goed kunnen worden vervaardigd als: corsetten, breukbanden, buikbanden, enz.