Koude betekenis & definitie

Koude, de tegenhanger van warmte, is een relatief begrip. Van een warmtereservoir, dat een lagere temperatuur heeft dan een ander, zegt men, dat het kouder is dan het andere. In een zekere ruimte wordt gezegd, dat er k. heerscht, wanneer de temperatuur er lager is dan in een andere ruimte. Steeds hebben de lichamen in een ruimte, waar k. heerscht, nog een zekere hoeveelheid warmteënergie. — K. is een in de geneeskunde veelvuldig gebruikt en heilzaam middel.

Op het geheele lichaam toegepast, in den vorm van koude baden, is het een middel om de temperatuur te doen dalen. Veel hangt daarbij natuurlijk af van de temperatuur van het water en den tijd van inwerking. Wordt de koude voorbijgaand over de geheele oppervlakte van het lichaam toegepast, dan verhoogt zij den bloedsomloop en is daardoor een voortreffelijk middel om de stofwisseling te prikkelen. Wordt de koude plaatselijk aangewend, in den vorm van een ijsblaas, koude omslagen e. a., dan zal zij plaatselijk warmte onttrekken, en dus bij ontstekingen heilzaam werken. Door de koude trekken de bloedvaten zich samen. Met de afneming van het bloedgehalte treedt ook een vermindering der gevoeligheid van het betrokken deel in; zoodoende is k., ook een pijnstillend middel. Eindelijk kan k., wegens de door haar inwerking optredende krachtige samentrekking der bloedvaten, met succes voor bloedstelping aangewend worden.