Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 10-01-2019

Kan

betekenis & definitie

Kan - 1) verouderde inhoudsmaat voor vloeistoffen hier te lande = 1 Liter. In den volksmond nog gebruikelijk o. a. voor melk en petroleum. Bataviasche K. = 1,516 Liter. Oude Zweedsche maat = 2,617 Liter.

2) Cornelius Marius, Nederlandsch aardrijkskundige, geboren te Groningen 1837, overleden 1919, studeerde aan de universiteit in de klassieke letteren en promoveerde in 1862 op een proefschrift getiteld: De Euhemero. Sedert 1858 was hij conrector van het gymnasium te Winschoten. Sinds 1862 conrector te Middelburg, daarna leeraar aan de R. H. B. S. te Utrecht. Van 1877 tot 1907, hoogleeraar in de physische en politieke aardrijkskunde en in de land- en volkenkunde van Oost- en West-Indië te Amsterdam. K.’s werkzaamheid als geograaf was veelzijdig; hij was de eerste en lang de eenige hoogleeraar in de aardrijkskunde in ons land en een der medeoprichters van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap. Van zijn hand zagen o. a. het licht: Nederland en de kust van Guinea (1871), Ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd. Afrika (1871); in vereeniging met N. W. Posthumus: Atlas voor Natuurkundige Aardrijkskunde (1875); Het internationaal onderzoek der Afrikaansche binnenlanden (1877), het Afrika-vraagstuk (1909), Handleiding bij de beoefening der Economische Aardrijkskunde (2 dln., 1912) en verschillende artikelen in het Tijdschrift N. A. G.