Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Punt

betekenis & definitie

Punt. - Wanneer men van een ruimtelijk lichaam alle afmetingen voortdurend kleiner laat worden, nadert het tot een meetkundig begrip zonder uitgebreidheid, waaraan echter wel een plaats in de ruimte kan toegekend worden. Een punt is dus een limietbegrip. Men kan een punt ook opvatten als grens van een lijn, welke dan zelf als grens van een oppervlak wordt gedefinieerd. De plaats van een punt in de ruimte kan men aangeven door zijn 3 afstanden x, y, z tot 3 onderling loodrechte vlakken.

In plaats van deze 3 afstanden (rechthoekige coördinaten) kan men ook andere bepalende grootheden invoeren (bijv. hoeken). In de ruimte heeft een punt echter steeds 3 coördinaten, in ’t platte vlak 2, op de lijn 1. Men kan nu ’t punt in de ruimte ook definieeren als ’t samenstel van de 3 getallen x, y, z, enz. Omgekeerd kan men een groep van 3 getallen x, y, z ook „punt” noemen. Hierop berust de moderne definitie van een punt.