Wat is de betekenis van Punt?

2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

punt

punt - zelfstandig naamwoord 1. bepaalde ruimte of punt in de ruimte ♢ dat huis ligt op een mooi punt 2. scherp uiteinde ♢ er zit een punt aan dit potlood 1. op het puntje van zi...

Lees verder
2017
2021-01-15
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Punt

Een punt is een geïdealiseerde voorstelling van een terreinelement waarvan de ligging in een coördinatenstelsel met één coördinatenpaar beschreven kan worden.

2017
2021-01-15
Journalisten en zetters

Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Punt

Punt - in het twaalftallig typografisch maatsysteem de eenheid waarin de cicero (didotpunt) of pica (picapunt) is opgedeeld. Vooral gebruikt om het corps van de letters en de interlinies aan te geven. Dit boek is gedrukt in een 9½-punts letter met interlinie II, kortom: 9½ op II (9½/n).

2003
2021-01-15
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

punt

punt - Ander woord voor basispunt of pip. Wordt ook gebruikt om Ierse munt, de punt, mee aan te geven ter onderscheiding van het Britse pond.

2002
2021-01-15
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

punt

Een punt is een stip.

2001
2021-01-15
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

punt

zie dot.

1977
2021-01-15
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

punt

punt - 1°. Mann. geslachtsdeel (vgl. voor de reeks ‘spits toelopend, langwerpig voorwerp’ o.a. paal, pen, ram). Zie een citaat onder mond.2°. Tepel. Schuchter, maar al gauw begerig, betastte ze de roze, weerspannige puntjes van haar dubbelgangster ... Des te harder ze kneep en kneedde, des te zinderender werd het gevoel in haar...

Lees verder
1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

punt

m. (-en), 1. scherpe, prikkende spits: de van een speld, van een naald; aan een wapen: de van het zwaard; de — van een mes; 2. zoveel als op de punt van een mes liggen kan; 3. spits toelopend gedeelte (van een voorwerp): een stijf boord met scherpe punten; (zegsw.) ergens een aan kunnen zuigen, het niet kunnen verbeteren; ergens een —...

Lees verder
1962
2021-01-15
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

punt

1. achter de noot: verlengt die noot met de helft van zijn waarde; 2. boven of onder noot: staccato-speelwijze.

Lees verder
1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Punt

I. PUNT o. (v. in bet. 2, 3, 5.) (-en), 1. stip, spikkel: sterren schijnen ons lichtende punten toe; naar punten laten tekenen; 2. v., leesteken ; — teken in de vorm van een stip aan het slot van een volzin, om aan te geven dat hij ten einde is en men bij het lezen de stem moet laten dalen: een punt te veel en een komma te weinig;...

Lees verder
1949
2021-01-15
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

punt

bochel.

1949
2021-01-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Punt

(meetk.), het gemeenschappelijke van twee elkaar snijdende lijnen, ook: het uiteinde van een lijn. Een punt is een dimensieloze grootheid. In de moderne meetkunde geeft men geen definitie van het begrip punt.

Lees verder
1916
2021-01-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Punt

Punt. - Wanneer men van een ruimtelijk lichaam alle afmetingen voortdurend kleiner laat worden, nadert het tot een meetkundig begrip zonder uitgebreidheid, waaraan echter wel een plaats in de ruimte kan toegekend worden. Een punt is dus een limietbegrip. Men kan een punt ook opvatten als grens van een lijn, welke dan zelf als grens van een oppervla...

Lees verder
1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Punt

Het begrip punt heeft 2 verschillende betekenissen: 1. punt - punt - Punt v, (-en), spits, uiteinde : de punt eener naald, van een degen; — (fig.) iem. voor de punt eischen, tot een tweegevecht uitdagen; — hij is meester op de punt, is meester op den degen; — de punt van een potlood, van eene sigaar, van den neus; loopen op de...

Lees verder
1870
2021-01-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Punt

Punt (Een) of stip plaatst men aan het einde van een volzin. — Een mathematisch punt heeft geéne afmetingen. Het is de grens eener lijn of de plaats waar 2 lijnen of eene lijn en een vlak elkander snijden. — Staat een punt naast eene muzieknoot, dan wordt deze daardoor met de helft van hare waarde verlengd.