Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

Lijn

betekenis & definitie

Lijn, - verzameling van punten van één afmeting, d. w. z. een figuur, waaraan wèl lengte kan toegekend worden, maar geen breedte en dikte. In den regel verstaat men onder lijn een rechte lijn, dus een lijn, waarvan elk punt op zijn plaats blijft als men haar om twee harer punten wentelt, of, juister, een zoodanige lijn, dat ze door 2 punten volkomen bepaald is. Men kan de lijn ook analytisch definieeren als een verzameling van punten, zoodanig, dat de (rechthoekige rechtlijnige) coördinaten dier punten functies zijn van één enkele veranderlijke. — Een nietrechte, dus kromme lijn (ook wel „kromme” genoemd) beantwoordt aan een stel functies, die niet alle van den 1en graad zijn.