Mok betekenis & definitie

Mok - een huiduitslag aan de achtervlakte van de onderbeenen van het paard, voornamelijk in de kootholte. Naar gelang van den aard der ontsteking in de huid, welke daarvan de oorzaak is, zijn de verschijnselen verschillend. Vooral in het begin is het dikwijls een vochtige huiduitslag; later vormen zich soms diepe 'kloven en als de mok heel verouderd is, kan hij zich op het heele onderbeen uitbreiden en aanleiding geven tot de ontwikkeling van wratachtige woekeringen. De behandeling kan verschillend zijn en moet zich richten naar den aard van het lijden; maar vooral indien het reeds verouderd is, kost het menigmaal veel moeite om nog herstel te krijgen.