Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

2018-12-13

Dwingeloo

betekenis & definitie

Dwingeloo, - dorp en gem. in Drente. De gem. is 6823 H. A. in oppervlak en telt ongeveer 2700 inw. De grond is diluviaal zand, bouwland, heide en bosch; langs den Dwingelerstroom grasland.

Landbouw met veehouderij is hoofdbedrijf. Het dorp D. ligt in een mooie omgeving, ongeveer 3 K.M. ten O. van de Smildervaart, en heeft omstreeks 1300 inw. De z.g. „Fransche huizen’’ herinneren aan de Fransche uitgewekenen, die zich hier in ’t laatst der 17e eeuw vestigden.