2019-11-18

Dwingeloo

In de schaduw van de eerste beweegbare radiotelescoop ter wereld (doorsnee 25 meter) staat het Planetron. Het ruimtetheater vertoont rondom-voorstellingen en planetariumshows. De bioscoopbezoekers zitten onder een groot koepelvormig beeldscherm, waardoor zij de indruk krijgen zelfs verplaatst te worden in ruimte en tijd. Via het PTT-Plaza is de elektronische snelweg te verkennen. Regelmatig zijn er sterrenkijkavonden. Bezoekers kunnen dan via telescopen van de Sterrenwacht een blik in het oneind...

2019-11-18

Dwingeloo

Dwingeloo, - dorp en gem. in Drente. De gem. is 6823 H. A. in oppervlak en telt ongeveer 2700 inw. De grond is diluviaal zand, bouwland, heide en bosch; langs den Dwingelerstroom grasland. Landbouw met veehouderij is hoofdbedrijf. Het dorp D. ligt in een mooie omgeving, ongeveer 3 K.M. ten O. van de Smildervaart, en heeft omstreeks 1300 inw. De z.g. „Fransche huizen’’ herinneren aan de Fransche uitgewekenen, die zich hier in ’t laatst der 17e eeuw vestigden.