Wat is de betekenis van ongeveer?

2019
2021-09-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ongeveer

ongeveer - Bijwoord 1. bij benadering Synoniemen benadering, schatting

Lees verder
2018
2021-09-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ongeveer

ongeveer - bijwoord uitspraak: on-ge-veer 1. naar schatting, niet precies ♢ hij is ongeveer 1.80 meter 2. in grote lijnen ♢ ? Bijwoord: on-ge-veer Synoniemen algeme...

Lees verder
1980
2021-09-23
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Ongeveer

Wanneer men bespeurt dat in het oosten des lands en ook in het Gronings van de 16e eeuw het woord ongeueerlick betekende: te goeder trouw, zonder argwaan, ziet men plotseling de verwantschap tussen de woorden ongeveer en gevaar. De ontwikkeling der betekenis is dan geweest: zonder boos opzet, zonder opzet, zonder scherp op te letten, zonder het al...

Lees verder
1973
2021-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ongeveer

(het accent wisselt), bw., om en nabij, zowat, volgens schatting of vermoeden: hier ongeveer moet het geweest zijn; hij kan nu ongeveer thuis zijn; het is ongeveer tien uur;

1952
2021-09-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ongeveer

adv., ûngefear, likernôch, omende-by, neijernôch, (to)neistenby, bineistenby, sahwat; zo —, om dy roai dêr by om; — op die plaats, dêrby om dêromhinne; — om die tijd, om dy roai skoat, snuorje, dêr omhinne; — een daalder kostend, om ’e daelder...

Lees verder
1950
2021-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ongeveer

bw., om ende bij, zo wat, volgens schatting of vermoeden: hier ongeveer moet het geweest zijn; hij kan nu ongeveer thuis zijn; de vijand was ongeveer tweemaal zo sterk; het is ongeveer tien uur; ongeveer in het Zuidwesten; dat kost ongeveer f 20.

1898
2021-09-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ongeveer

Ongeveer bw. zonder het nauw te nemen, ten naaste bij gerekend : een plein ongeveer te dier plaatse gelegen; hij kan nu ongeveer thuis zijn; — (met betrekking tot hoeveelheden) de vijand was ongeveer tweemaal zoo sterk; — het is ongeveer tien uur, ten naastenbij, mogelijk iets vroeger of later, maar niet veel.

Lees verder
1898
2021-09-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Ongeveer

zie Bijkans.