Zorg betekenis & definitie

Maak je geen zorgen over (de dag van) morgen, maak je geen zorgen over dingen die later pas van belang zijn.

Geen zorgen voor morgen, uitspraak met dezelfde inhoud.

In de Bergrede wijdt Jezus een passage aan het fenomeen van de overmatige bezorgdheid. Men moet een voorbeeld nemen aan de vogels en de lelies die onbekommerd leven en die het toch aan niets ontbreekt. Hij eindigt: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last’ (Matteüs 6:34, NBV). In oudere vertalingen luidt de formulering anders. Mogelijk heeft deze bijbelplaats bijgedragen aan de uitdrukking geen zorgen voor van morgen.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Matteüs 6:34. Daer omme en zorget niet voor den dach van morgen want den dach van morgen sal voor dat sijne zorgen, het is ghenoch dat eenen yeghelijcken dach zijn eyghen quaet hebbe.

Gebruiksvoorbeeld: Op alle terreinen -- lucht- en bodemvervuiling, de afvalberg -- schieten de maatregelen ernstig te kort. Dat blijkt uit het nieuwste milieurapport ‘Zorgen voor Morgen TWEE’. (Journaal, sept. 1991)

Gebruiksvoorbeeld: [J. Cohen over zijn opstelling in de functie van staatssecretaris Vreemdelingenbeleid:] Ik loop er niet voor weg, en ik maak me geen zorgen over de dag van morgen. (Volkskrant Magazine, 18-9-1999, p. 21)

Gepubliceerd op 11-05-2017