2019-10-20

Zorg

De zorg is noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Zonder zorg en gezonde voeding zou de mens niet zo oud kunnen worden. Mensen die in de zorg werken zijn verantwoordelijk voor de verpleging van mensen, jong en oud. Hoewel dit vaak hard werken is, wordt het ook gezien als dankbaar werk. Er zijn vele voorbeelden van zorg, zoals het bieden van verplegende zorg aan hulpbehoevende mensen die toch zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, ofwel de thuiszorg. Voor mense...

2019-10-20

zorg

1) Wat je doet voor iemand die hulp of aandacht nodig heeft, in het bijzonder medische verzorging (verpleging) van iemand; 2) algemeen: de gezondheidszorg. Het Engels kent twee woorden voor ‘zorg’: ‘cure’ en ‘care’. Die twee woorden worden ook in Nederland gebruikt voor zorg om iemand te behandelen en uiteindelijk te genezen. De cure krijg je bij huisartsen, bij dokters en verpleegkundigen in het ziekenhuis en in revalidatiecentra. Het woord ‘care’ slaat op niet-medische begeleid...

2019-10-20

Zorg

Zie zorg en welzijn. zorg en welzijn De sector zorg en welzijn verleent op professionele wijze diensten die erop gericht zijn het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen te bevorderen en belemmeringen die daarbij optreden op te heffen (Hens, 1992).

2019-10-20

Zorg

Maak je geen zorgen over (de dag van) morgen, maak je geen zorgen over dingen die later pas van belang zijn. Geen zorgen voor morgen, uitspraak met dezelfde inhoud. In de Bergrede wijdt Jezus een passage aan het fenomeen van de overmatige bezorgdheid. Men moet een voorbeeld nemen aan de vogels en de lelies die onbekommerd leven en die het toch aan niets ontbreekt. Hij eindigt: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoe...

2019-10-20

zorg

zorg - Zelfstandignaamwoord 1. behoedzame overweging Geldgebrek is een hele zorg''. 2. verpleging, voorzien in een behoefte Hij nam de zorg op zich voor zijn zieke vader. zorg - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van zorgen ♢ Ik zorg 2. gebiedende wijs van zorgen zorg! 3....

2019-10-20

zorg

zorg - zelfstandig naamwoord 1. moeite die je doet om iets of iemand in goede conditie te houden of te brengen ♢ de zorg voor de drie kinderen is voor zijn vrouw 1. er zorg voor dragen [zorgen dat het gebeurt] 2. angst dat het verkeerd af zal lopen ♢ hij had veel zorg over zijn drie ki...

2019-10-20

Zorg

Zorg (Hendrik Martensz.), een ijk Nederlandsch schilder, volgens sommigen in 1621 en volgens anderen wat later te Rotterdam geboren, ontving onderwijs van Teniers en Buytenweg en schilderde fraage stillevens, keukens, groen- en vischmarkten, somtijds gestoffeerd met onderscheidene figuren. Uit sommige schilderijen schijnt te blijken, dat hij ook Italiaansche markten heeft gezien, en enkele malen leverde hij genrestukken in deftigen trant. zijn coloriet is aangenaam en zijne behandeling uitvoerig...

2019-10-20

zorg

De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van de in de Archiefwet opgenomen verplichting de onder de zorgdrager berustende informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen, te bewaren en om de daarvoor in aanmerking komende informatie op termijn te vernietigen.