Wegnemen betekenis & definitie

Weggenomen worden van iemand, iemand door de dood ontvallen; ook alleen: Weggenomen worden, sterven.

De profeet Elia vroeg aan zijn leerling en opvolger Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen?’ (2 Koningen 2:9) Deze (eufemistische) uitdrukking voor ‘sterven’ komt nog geregeld voor; het is echter onzeker of de bijbel hiervoor de bron geweest is. Zij impliceert wel een god die de levens van de mensen in de hand heeft.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), 2 Koningen 2:9. Begeert wat ick u doen sal, eer ick van by u wechgenomen worde.

Gebruiksvoorbeeld: Ik heb allerlei bijfiguren weggelaten die kort in het verhaal optreden en plotseling meestal door de Heer, weggenomen wor¬den. (Vrij Nederland, 31-5-1975)

Gebruiksvoorbeeld: Moest een algemeen geliefd auteur [G. Bomans] in de kracht van zijn jaren zo onverhoeds uit de samenleving worden weggenomen? (Katholiek Nieuwsblad, 8-10-1985)

Gepubliceerd op 11-05-2017