Wat is de betekenis van Wegnemen?

2019
2021-01-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wegnemen

wegnemen - Werkwoord 1. (ov) iets niet langer aanwezig doen zijn Zij hadden getracht de rammelaar weg te nemen, maar het kind zette het op een brullen. Woordherkomst samenstelling van weg(bijwoord) en nemen

Lees verder
2018
2021-01-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wegnemen

wegnemen - onregelmatig werkwoord uitspraak: weg-ne-men 1. stiekem nemen wat niet van jou is ♢ hij heeft geld weggenomen van zijn moeder 1. dat neemt niet weg dat .... [dat betekent niet dat ...]...

Lees verder
2000
2021-01-16
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Wegnemen

Weggenomen worden van iemand, iemand door de dood ontvallen; ook alleen: Weggenomen worden, sterven. De profeet Elia vroeg aan zijn leerling en opvolger Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen?’ (2 Koningen 2:9) Deze (eufemistische) uitdrukking voor ‘sterven’ komt nog geregeld voor; het is echter onzeker of de bijbel hie...

Lees verder
1990
2021-01-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

wegnemen

wegnemen - Iets weghalen of ergens vanaf komen.

1973
2021-01-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

wegnemen

(nam weg, heeft weggenomen), 1. van zijn plaats nemen: neem die krant eens weg; 2. zich toeëigenen, stelen: iemands pen —; 3. doen verdwijnen: citroensap neemt inktvlekken weg; tenietdoen, opheffen: dit neemt niet weg, dat ..., het blijft een feit, dat ....

Lees verder
1950
2021-01-16
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wegnemen

(nam weg, heeft weggenomen), 1. van zijn plaats nemen en naar elders brengen : neem die fles eens weg; 2. nemen, zich toeëigenen wat een ander toebehoort of deze gebruikt: iemands pen wegnemen; 3. doen verdwijnen, verdrijven : citroensap neemt inktvlekken weg ; weggenomen zijn uil uw hart, zijn uit uw handen de wilde...

Lees verder
1898
2021-01-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WEGNEMEN

WEGNEMEN - (nam weg, heeft weggenomen), (iets) van zijne plaats nemen : neem die flesch eens weg; — ontnemen ; iemands pen wegnemen; — doen ophouden : dit zal veel tijd wegnemen, vorderen, kosten; — verdrijven : citroensap neemt de inktvlekken weg; — (fig.) beletten, verhinderen: dit neemt niet weg, desniettegenstaande, d...

Lees verder