Vijand betekenis & definitie

Heb uw vijanden lief, een van de gedragsregels die Jezus zijn discipelen voorschrijft.

In een lange uiteenzetting over de wet vertelt Jezus zijn discipelen: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matteüs 5:43-45, NBV). De revolutionaire kern van deze woorden, Hebt uw vijanden lief, is nog steeds een algemeen bekende uitdrukking.

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 44, 27-29. Ghi hebt oc wel ghehoert dat men wilen seide: du sout lief hebben dinen vrint, ende haten dinen vient. Mar ic seggv: hebt lief vwe viende ende doet goet den ghenen die v haten.

Gebruiksvoorbeeld: De consequente toepassing van het gebod ‘Heb uw vijanden lief als uzelve’ leidt niet, zoals Schlomo heimelijk had gehoopt, tot een loutering van de vijand. (NRC, sept. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Uit haar dagboeken krijgt men niet de indruk dat er in haar omgeving veel begrip voor deze opvattingen bestond. Met uit¬zondering van Spier natuurlijk, die vond dat een oorlog de juiste tijd was om je vijanden lief te hebben. (Leeuwarder Courant, 6-7-1984)

Gepubliceerd op 11-05-2017