Vierdag betekenis & definitie

Vier uw vierdagen, vier uw hoogtijdagen naar behoren.

De aansporing om hoogtijdagen op passende wijze te vieren stamt uit het bijbelboek Nahum 1:15, in de Statenvertaling (1637): ‘Siet op de bergen de voeten des genen die het goede bootschapt, die vrede doet hooren: Viert uwe vier-dagen, ô Juda, betaelt uwe geloften, want de belialsman en sal voortaen niet meer door u doorgaen, hy is gantsch uytgeroeyt’. De NBV heeft op deze plaats ‘Vier de feesten, Juda’ (Nahum 2:1).Een enkele keer wordt deze aansporing nog gehoord.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Nahum 1:15. Zie hierboven.

Gebruiksvoorbeeld: En als u slaagt, maak er dan ook een mooi feest van. Vier uw vierdagen! (Gehoord, jaren ’70)

Gepubliceerd op 11-05-2017