Verzoendag betekenis & definitie

Grote Verzoendag, joodse feestdag waarop men zich van zonden reinigt; (fig.) dag waarop mensen of partijen tot een overeenkomst komen of zich met elkaar verzoenen.

Gods bevel aan Mozes tot het instellen van het joodse reinigingsfeest, de Grote Verzoendag, op de tiende dag van de zevende maand wordt beschreven in Leviticus 23:27, ‘De tiende dag van de zevende maand is het Grote verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden’ (NBV). De naam van deze joodse feestdag wordt wel speels gebruikt in geheel andere omstandigheden, zoals in journalistieke teksten met politiek als onderwerp.

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Leviticus 23:27. Den tienden dach in deser seuender maent, is den Versoendach.

Gebruiksvoorbeeld: In een beetje bijdetijdse agenda staan de belangrijkste religieuze hoogtijdagen als de geboorte van de profeet Mohammed, Kerstmis en Grote Verzoendag allang gebroederlijk onder elkaar, alsof de multiculturele samenleving in ons land reeds een uitgemaakte zaak is. (NRC, jan. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: Het was gisteren grote verzoendag bij de Verenigde Naties. Woordvoerders putten zich uit in verklaringen over hoe goed de verhouding met de NAVO is. (NRC, apr. 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017