Vette betekenis & definitie

Het vette (van iets), het beste, lekkerste.

Het vette der aarde, de materiële welvaart.In de oudere bijbelvertalingen wordt met het vette bedoeld ‘het beste’ van wat het land oplevert: ‘ Ick sal u 't beste van Egyptenlant geven ende gy sult het vette deses lants eten’ (Genesis 45: 18, Statenvertaling). Het vette der aarde is daarnaast ontstaan, en kan dan ook op materiële welvaart in het algemeen betrekking hebben.

De kardinalen waren hovelingen, ingesteld op het vette der aarde. (H. Nolthenius, Duecento, 1951, p. 140).

Kennelijk waren deze voorstellingen [op wandtapijten] er zeer gewild bij hen die het vette der aarde in ruime mate genieten konden. (NUMAGA, http://www.mmboud.dds.nl/tapijten/tapijten2.html, actief 17-8-2005).

Gepubliceerd op 11-05-2017