Verzoeking betekenis & definitie

Verzoeking, door God opgelegde beproeving; (in ruimer toepassing) verleiding (om iets te doen dat verboden is).

Een van de verzen van het Onzevader (zie aldaar), het bekende gebed, luidt: ‘en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ (Matteüs 6:13, NBG-vertaling). Het woord komt vaker in de bijbel voor, maar wordt gewoonlijk gebruikt met bijgedachte aan juist deze plek in het Onzevader. Dit is het woord dat in protestantse vertalingen onder invloed van de Luthervertaling gangbaar geworden is, en ten gevolge daarvan ook in de algemene taal. In de katholieke traditie werd en wordt nog steeds het woord bekoring gebruikt. In de NBV komt het woord verzoeking niet meer voor. De betreffende regels van het Onzevader luiden daar: ‘En breng ons niet in beproeving, / maar red ons uit de greep van het kwaad’.

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Matteüs 6:13. Ende leyt ons niet in versoeckinge, maer verlost ons van den boosen.

Gebruiksvoorbeeld: Volgens Van Veen zijn oorlogen en rampen voorbeelden van menselijk falen, omdat de mens onderhevig is aan verzoekingen en verleidingen. (Meppeler Courant, jan. 1993)

Gebruiksvoorbeeld: Bosanemonen zijn de enige planten die mij wel eens in verzoeking hebben gebracht: de bossen in de omgeving staan er vol mee -- het is zelfs verbazend dat er nog van over zijn. (NRC, nov. 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017