Veld betekenis & definitie

De velden zijn wit om te oogsten, het is tijd om te handelen, de tijd is rijp (om iets te doen).

Deze uitdrukking komt uit Johannes 4:35, ‘Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten’ (NBG-vertaling; de NBV heeft hier: ‘dat de velden rijp zijn voor de oogst’).’. Wit is de kleur die tarwe krijgt wanneer deze rijp is.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Johannes 4:35. Siet ic segge v, heft uwe oogen op, ende siet in dat velt, Want het is nv w[i]t totten ooste. (Statenvertaling (1637): want sy zijn alreede wit om te ooghsten.)

Gebruiksvoorbeeld: Het feit al dat Tentije in zijn bundel een zinswending hanteert als ‘wit, wit om te oogsten, lande¬rijen zover het oog maar reikt’ (ten bate van de poëzie, wel te verstaan), maakt duidelijk dat de dichter zich in een traditie plaatst. (Trouw, 17-3-1979)

Gebruiksvoorbeeld: ‘Vanuit mijn achtergrond weet ik dat je je produkt moet verkopen.’ En verder waren ‘de velden wit om te oogsten’. (NRC, mei 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017