2019-12-06

Veld

De velden zijn wit om te oogsten, het is tijd om te handelen, de tijd is rijp (om iets te doen). Deze uitdrukking komt uit Johannes 4:35, ‘Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten’ (NBG-vertaling; de NBV heeft hier: ‘dat de velden rijp zijn voor de oogst’).’. Wit is de kleur die tarwe krijgt wanneer deze rijp is. Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Johannes 4:35. Siet ic segge v, heft u...

2019-12-06

veld

veld: alle deelnemers aan een wielerwedstrijd samen.

2019-12-06

veld

Deelnemersveld, d.w.z. het geheel van de deelnemers aan een wedstrijd of toernooi. Uitdrukkingen: ‘met het veld meespelen’ en ‘tegen het veld in spelen’ (de voor de hand liggende resp. afwijkende contracten bieden of speelwijzen kiezen). Zie ook: zaal

2019-12-06

Veld

Veld - als politieke term: al diegenen die in een zekere beleidssector opereren, bijvoorbeeld het onderwijsveld. → maatschappelijk middenveld. ‘Verdere stappen zijn geconditioneerd,’ schrijven d’Ancona en Simons. Ze kenschetsen hun nieuwe scenario voor invoering van een stelselherziening in de gezondheidszorg als ‘weloverwogen verder’. Ze willen voorkomen dat ‘het veld’ (de partijen in de gezondheidszorg) het gevoel krijgt voor het blok te worden gezet, zo blijkt uit het stuk. de...

2019-12-06

Veld

Veld - alle deelnemers aan de wedstrijd. Eng. the field. Omdat het veld totaal versplinterd over de omloop fietste, moest Verhoeven door een neutrale wagen worden gedepanneerd. - Wieler Revue 17.3.1989 ​

2019-12-06

Veld

Vlak tussen twee kantstijlen, gevuld door veldkruizen. Ware en valse velden.

2019-12-06

veld

Kolom in een datamatrix, de serie meetwaarden van één variabele bevattend.

2019-12-06

veld

veld - Zelfstandignaamwoord 1. een open, onbebost, grotendeels vlak stuk land Er vloog een kiekendief over het veld. 2. (sport) een stuk land dat speciaal voor het bedrijven van een veldsport gereedgemaakt is De speler werd na die overtreding het veld uitgestuurd. 3. akker 4. (natuurkunde) (elektrotechniek) ruimte waarbinnen een kracht of een stelsel van krachten werkt of kan werken 5. v...

2019-12-06

Veld

Veld, Joris in 't, Nederlands politicus, *5.7.1895 Dubbeldam, +15.2.1981 's-Gravenhage. De jurist In 't Veld was van 1937-1948 burgemeester van Zaandam; sinds 1937 was hij lid van de Eerste Kamer voor de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, daarna de Partij van de Arbeid. In 1941 werd hij door de Duitsers als burgemeester afgezet wegens zijn aandeel in de → Februaristaking. Van 1948-1952 was In 't Veld minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting; van 1964-1970 lid van de Raad van State.

2019-12-06

veld

→ deelnemersveld

2019-12-06

veld

→ deelnemersveld

2019-12-06

veld

Alle deelnemers aan de wedstrijd. Engels: the field. Vgl. deelnemersveld. En Ocana, die gezien had wat er gebeurde, deed nog vóór de top van de helling, het hele veld uiteenspatten als een zeepbel. (Jan Cornand & André Blancke: Hoe Merckx de Tour verloor. 1975) Twintig renners vormden de eerste groep, die de rest van het veld op flinke achterstand had gezet. (Wim Amels: Klassiekerkoning Jan Raas. 1984)

2019-12-06

veld

veld - zelfstandig naamwoord 1. onbebouwd land buiten stad of dorp ♢ op het veld bij de rivier kon je voetballen 1. hij is in geen velden of wegen te bekennen [nergens te zien] 2. terrein met speciaal doel ♢ voetbalveld Algemene uitdrukkingen: 1. h...

2019-12-06

Veld

Veld - (wapenk.), de oppervlakte, waarin de wapenfiguren haar plaats vinden, het schild, een ewijzigde navolging van het oude krijgsschild. ommige oude Fransche schrijvers noemen het veld „Maître”, doch die benaming is geheel in onbruik geraakt.

2019-12-06

Veld

zie Akker.

2019-12-06

veld

veld - Land dat in tegenstelling tot bosgebied of bebouwd gebied open is. Gebruik 'boerengrond' voor land dat als weide of akker wordt gebruikt.