Vatten betekenis & definitie

Die het vatten kan, vatte het, alleen diegene zal het begrijpen aan wie dat gegeven is.

Toen Jezus’ discipelen eens moeite hadden met een uitspraak van hun leermeester, legde Jezus uit dat het begrijpen van dergelijke zaken niet iedereen gegeven is. Ofwel: ‘Die het vatten kan, die vatte het’ (Matteüs 19:12, NBG-vertaling; De NBV heeft hier: ‘Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!’). Nog maar weinig gebruikt.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Matteüs 19:12. Wie het vaten mach, die vaet het. (Statenvertaling (1637): Die dit vatten kan, vatte het.)

Gebruiksvoorbeeld: Wie het vatten kan, hij vatte het. Ik vat het niet, en ver¬wacht dat ‘jongens en meisjes van 8 jaar en ouder’ van deze en dergelijke zwaarwichtige onzin niet gediend zullen zijn. (NRC, 8-7-1967)

Gebruiksvoorbeeld: Tot slot en ter overdenking: ‘Natuurlijk voortplantingsgedrag dreigt onverantwoordelijk assurantie-gedrag te worden.’ Wie het zo al vatten kan, die vatte het. Alle anderen moeten onverwijld aan het lezen slaan. (NRC, nov. 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017