Vasten betekenis & definitie

Vasten, zich uit religieuze overtuiging op gezette tijden onthouden van voedsel en drank.

‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang’ (Ester 4:16, NBV). Vasten, het zich onthouden van voedsel en drank is een religieuze handeling die niet alleen in het christendom voorkomt. Het woord is waarschijnlijk al zeer vroeg en wel via de kerktaal en de bijbel in het Nederlands in zwang geraakt en is ook steeds gebruikt ter omschrijving van vergelijkbare handelingen in andere religies en levensovertuigingen.

Bijbelcitaat: Rijmbijbel (1271), v. 5173-74. Alle drie vasten .xl. daghe. / Ende .xl. nachte sonder saghe. (Alle drie vastten zij veertig dagen en veertig nachten, werkelijk waar.)

Gebruiksvoorbeeld: Vrijdag en zaterdag houdt de basisgroep Meppel een wake van Vasten en Gebed voor vrede en verzoening in voormalig Joegoslavië. De wake zal worden gehouden in de rooms-katholieke kerk aan de Grote Oever. (Meppeler Courant, apr. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: Ik vertelde hen dat wij iedere eerste vrijdag van de maand vasten. Wat wij dan uitsparen door niet te eten, besteden wij aan onze zorg voor de armen. (De Standaard, dec. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017