Wat is de betekenis van onthouden?

2019
2022-09-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onthouden

onthouden - Werkwoord 1. (ov) in het geheugen bewaren Een olifant onthoudt alles. 2. (refl) zich ~: bewust iets niet doen, hoewel er een wens of behoefte naar is Zij onthielden zich van geslachtsgemeenschap. 3. (refl) zich ~: bewu...

Lees verder
2018
2022-09-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onthouden

onthouden - onregelmatig werkwoord uitspraak: ont-hou-den 1. het in je geheugen paraat hebben ♢ onthoud wat ik heb verteld 2. er geen gebruik van maken ♢ hij onthoudt zich van alcohol ...

Lees verder
2005
2022-09-29
Basisboek Effectief leren

Basisboek Effectief leren

Onthouden

Zich de aangeboden informatie herinneren.

1989
2022-09-29
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

onthouden

Het in het geheugen paraat hebben van (relevante) gegevens.

1973
2022-09-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onthouden

(onthield, heeft onthouden), 1. niet aan iemand geven: iemand zijn loon onthouden, het hem niet uitbetalen, (ook) hem daarin te kort doen; 2. zich onthouden, zich met iets niet inlaten, niet bemoeien: zich van stemming onthouden; (zegsw.) in de twijfel onthoud u, spreek geen oordeel uit als het geval twijfelachtig is; 3. zich van iets onthouden,...

Lees verder
1952
2022-09-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onthouden

v., ûnthâlde; ik heb het —, it is my bybleaun; ik heb het niet —, it is my troch it sin gien, trochgien, ûntsketten, forgetten; iem. iets, immen eat ûnhâlde, ûntkeare.

1950
2022-09-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onthouden

(onthield, heeft onthouden), 1. niet aan iem. geven: de Here zal het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen (Ps. 84: 12); — iem. zijn loon onthouden, het hem niet uitbetalen, (ook) hem daarin te kort doen. 2. zich onthouden. zich met iets niet inlaten, niet bemoeien: bij de laatste verkiezing hebben...

Lees verder
1937
2022-09-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onthouden

onthield, h. onthouden (1 niet geven, terughouden, achterhouden; 2 in ’t geheugen houden): 1 iem. zijn loon onthouden; 2 iems. woorden onthouden; onthou(d) je dag, dreigement; onthou(d) dat wel! refl. zich onthouden: Pompejus onthield zich op zijn buitengoed, verbleef; z. van sterkedrank onthouden, aflaten van; zich van stemming onthouden, n...

Lees verder
1930
2022-09-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onthouden

(ont'houdən) (onthield, heeft onthouden I. 1. niet geven, inhouden : een dienstbode het loon -. 2. in het geheugen houden : kan je dat -? ik zal je het helpen -, ook Fig. het je inpeperen. → uur. Tgst. vergeten. II. zich -, 1. er niet deel aan nemen : zich van stemming -; in twijfel onthoud u. 2. zich iets ontzeggen: zich-van sterke...

Lees verder
1898
2022-09-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onthouden

(onthield, heeft onthouden), iets niet aan iem. geven : de Heere zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen; — iem. zijn loon onthouden, het hem niet uitbetalen, (ook) hem daarin te kort doen; — zich van iets verwijderd houden, zich met iets niet inlaten, niet bemoeien : bij de laatste verkiezing hebben vele liber...

Lees verder