Oordeel betekenis & definitie

Het Laatste Oordeel, oordeel door God aan het einde der tijden, over wie rechtvaardig is en wie niet; (fig.) afbeelding van het Laatste Oordeel, waarbij het ene deel van de mensheid naar de hemel gaat en het andere deel naar de hel.

Op de Jongste Dag, de dag van het Laatste Oordeel, zullen alle mensen opstaan en zal Christus iedereen die dan leeft of ooit geleefd heeft beoordelen; de één zal het eeuwige leven verkrijgen en de ander de eeuwige straf. Dat dit een beangstigende gebeurtenis moet zijn, blijkt bijvoorbeeld in Hebreeën 10:26-27, ‘Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden’ (NBV). De verbinding Laatste Oordeel als zodanig is buiten de bijbelvertalingen om ontstaan.

Gebruiksvoorbeeld:Van onze verslaggever. GENT -- Het laatste oordeel is nabij! Gigantische overstromingen staan ons te wachten. Hele landen zullen onder de golven verdwijnen. Andere streken verpoederen tot woestijn. Stormen razen door ontredderde steden. Dier- en plantesoorten sterven in een ontzagwekkend tempo uit. De ekonomie stort in, terwijl de Finnen schatrijk worden. (De Standaard, dec. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: De veertig lendedoeken en sluiers die in de loop der eeuwen op de naakte figuren van het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel zijn aangebracht, worden niet verwijderd. (Meppeler Courant, juni 1993)

Gepubliceerd op 11-05-2017