Wat is de betekenis van willens en wetens?

2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

willens en wetens

willens en wetens - Frase 1. (gezegde) expres, met opzet, moedwillig, opzettelijk Uitdrukkingen en gezegden Willens en wetens iets doen met opzet

Lees verder
1925
2022-08-13
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Willens en wetens

Deze verbinding, waarvoor men in de Middeleeuwen zeide willende ende wetende, komt in de 16de eeuw voor bij Kiliaen: Willens ende wetens, prudens et sciens, volens sciensque, consulto, destinata voluntate; vgl. verder Hooft, [i]Ned. Hist.[/i] 1234: Daar zoude, gewislyk, niet anders ooverschieten, dan willends en weetends verlooren te...

Lees verder