Leeftijd betekenis & definitie

De leeftijd der sterken, der zeer sterken, leeftijd van 70 jaar, resp. 80 jaar oud.

Waarschijnlijk afgeleid van de tekst in Psalmen 90:10, ‘Zeventig jaar duren onze dagen, / of tachtig als wij sterk zijn. / Het beste daarvan is moeite en leed, / het gaat snel voorbij en wij vliegen heen’ (NBV). De Statenvertaling (1637) verklaart de huidige betekenis beter: ‘Aengaende de dagen onser jaren, daer in zijn tseventich jaer: of so wy seer sterck zijn, tachtentich jaer’. De leeftijd der sterken geldt als ‘70 jaar oud’ en de leeftijd der zeer sterken ‘80 jaar oud’.

Gebruiksvoorbeeld: Wie zo half oktober met vakantie gaat, is vutter, een aow-er of de leeftijd der (zeer) sterken gepasseerd. (Meppeler Courant, okt. 1993)

Gebruiksvoorbeeld: [Overlijdensadvertentie:] Op de leeftijd der zeer sterken ging van ons heen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, mijn lieve zuster [volgt de naam van een vrouw die op 92-jarige leeftijd is overleden]. (NRC, 3-9-1999, p. 6)

Gepubliceerd op 11-05-2017