Jericho betekenis & definitie

Jericho, stad in Kanaän die de Israëlieten veroverden door zeven dagen lang rond de muren te trekken; genoemd in vergelijkingen, onder andere om haar muren en om de bijzondere veroveringsgeschiedenis.

Jozua is de veldheer die na de dood van Mozes de leiding over het joodse volk op zich neemt en het onder andere aanvoert bij de fameuze inname van de vesting Jericho. God wijst zelf de taktiek aan: ‘Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorns blazen, en als het volk die hoort klinken moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt’ (Jozua 6:3-5, NBV). Het verhaal van deze verovering met de spectaculaire details spreekt blijkens de onderstaande literaire citaten nog steeds tot de verbeelding, waardoor de stad nog steeds wordt genoemd, zij het niet in een bepaalde uitdrukking.

Bijbelcitaat: Rijmbijbel (1271), v. 6613-17, 6632-33. Ten .vij.sten daghe ghinc al die summe. / Die stede .vij. waruen omme. / Josue sprac ter seuender warf. / Nv roept alle wants ons bedarf. [...] Josue sprac ic vermaledie. / Die ierico sal weder maken. (Op de zevende dag ging de hele menigte zeven maal de stad om. Jozua zei bij de zevende keer: roep nu allemaal, want dat hebben we nodig. [...] Jozua sprak: ik vervloek degene die de stad weer opbouwt.)

Gebruiksvoorbeeld: Als graniet leunt de lucht tegen de muren, / Spiegels van geluid, stille vaders van de echo. / O Jericho ... Muren hebben het laatste woord. (H. Mulisch, De gedichten 1974-1983, 1987 (Het museum III, 1983), p. 200)

Gebruiksvoorbeeld: Een ontzaglijk gejuich, waarbij het bazuingeschal van Jericho slechts kinderwerk is. (G. Bomans, Adviezen van een oude rot & ander sportief proza, 1988, p. 85)

Gebruiksvoorbeeld: Maar Melchior was bezig met het ritueel van de koffie: ‘Zeven keer het water op laten komen, zoals Jozua zeven keer rond Jericho trok.’ (N. Noordervliet, De naam van de vader, 1994 (1993), p. 184)

Gepubliceerd op 11-05-2017