Wat is de betekenis van Jericho?

2023-06-08
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Jericho

Jericho, stad in Kanaän die de Israëlieten veroverden door zeven dagen lang rond de muren te trekken; genoemd in vergelijkingen, onder andere om haar muren en om de bijzondere veroveringsgeschiedenis. Jozua is de veldheer die na de dood van Mozes de leiding over het joodse volk op zich neemt en het onder andere aanvoert bij de fameuze inname van de...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Jericho?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Jericho

In de Middeleeuwen komt de verwensing ic wilde hi zate in Jericho voor. Volgens Stoett (1943: nr. 1431) betekent dat niets anders als ‘verdwijn uit mijn ogen, heel ver weg, want ik veracht je’.

2023-06-08
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

Jericho

‘maanstad’, in Deut. 34 : 3 ‘Palmstad’ genoemd, ligt in het Jordaandal, ten noordwesten van de Dode Zee.

2023-06-08
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Jericho

(Teil es- Sultan). De eerste system. opgr. begonnen in 1907 door Dts.-Oostenrijkse expeditie en duurden tot 1909; daarna opgr. door Garstang 1930 - 36 en sinds 1952 opgr. o.l.v. de Eng. archeologe Kathleen Kenyon. Bij deze laatste opgr. is gebleken, dat de dubbele stadsmuur, door Garstang aangezien voor de muur, die door Jozua werd verwoest, niet &...

Lees verder
2023-06-08
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Jericho

Vindplaats van prehistorische kunst en architectuur in Palestina, zie neolithicum - Voor-Azië; zie Kanaänieten – kunst; zie Islamitische kunst – Omajjaden - kastelen.

Lees verder
2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Jéricho

Jéricho.

2023-06-08
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Jericho

Jericho; he may go to Jericho, hij kan (me) naar de pomp lopen.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jericho

stad ten K. van de Dode Zee, door Jozua verwoest (val der muren, Joz. 6:1 vg.), door Achab herbouwd (Hum. 22 :1).

2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jericho

oude stad in het Jordaandal, waarvan volgens Jozua 6 de muren, nadat de belegerende Israëlieten er zevenmaal omheen getrokken waren, op de klanken der bazuinen instortten.

2023-06-08
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jericho

oudtijds stad in Palestina, is op vier verschillende, niet ver van elkaar liggende plaatsen ten N. van de Dode Zee en ten W. van de Jordaan gebouwd. Uit opgravingen (E. Sellin en C. Watzinger 1907, J. Garstang ig29-’36) is gebleken dat het Kanaänietische Jericho ca 1400 v. Chr. door de Joden is ingenomen en verwoest (Jozua 6). Nog tweema...

Lees verder
2023-06-08
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Jericho

roos van Jericho, woestijnplant, volgens de legende het eerst ontsproten, bij Jericho. waar Maria haar voet had neergezet.

2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jericho

dorp in Palestina b/d ruines v/d oude stad J., tijdens het Nieuwe Test. de „Palmenstad”.

2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Jericho

Bijbelsche naam van een oude Palestijnsche koningsstad, gelegen in een vruchtbare vallei met tropisch klimaat [vandaar de benaming „Palmenstad” (Jud. 3.13)], 250 m beneden den zeespiegel, anderhalf uur gaans Westelijk van den Jordaan. Het is de eerste vesting, die de Israëlieten in Canaän veroverden en verwoestten (Jos. 6). To...

Lees verder
2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Jericho

('je:richo) Oudh. [Hebr. geurende plaats] stad in Palestina. Ruïnen.

2023-06-08
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Jericho

was vroeger een stad in Palestina 8 K.M. ten Westen van de Jordaan. In den Bijbel kun je lezen, hoe Jericho door de Israëlieten onder Jozua werd belegerd en na 7 dagen ingenomen. Bij die inneming op den zevenden dag juichten de aanvallers onder bazuingeschal en de muren van Jericho stortten in. Jericho was als ’t ware de sleutel tot het...

Lees verder
2023-06-08
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Jericho

In den loop der eeuwen zijn ter plaatse, waar het Jordaandal zich in het Zuidelijkste gedeelte verbreedt tot een oase met een bijna tropisch klimaat, doorjozefus als een waar paradijs beschreven, waarvan nu nog slechts spaarzame resten over zijn, drie nederzettingen verrezen, die alle den naam Jericho hebben gedragen, maar zelfs niet de plaats met...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Jericho

[Hebr., maanstad], bijbelse stad in Palestina. Jericho, een van de oudst bewoonde plaatsen van het Nabije Oosten, ligt 10 km ten noorden van de Dode Zee, 250 m onder zeepeil, en werd een aantal malen verwoest. Uit het OT is de verwoesting van Jericho bekend (Joz.6). Jericho werd herbouwd door de stam Benjamin, raakte in de macht van Moab, kwam w...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Jericho

Jericho - plaats gelegen aan den W.-rand van El Chor, het diepe dalingsveld van Palestina, waar de Jordaan doorstroomt; gelegen op het samenkomstpunt van den karavaanweg uit Es-Salt en van den pelgrimsweg van Arabië naar Jeruzalem. Tegenwoordig een hoop ellendige, smerige, strooien hutten.

2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Jericho

overoude stad in het dal van den Jordaan, niet ver van de Doode zee. Het door de Israëlieten na hun omzwerven door de woestijn veroverde J. lag bij de bron Ain es-Sultan, aan den voet van het bergland. Het latere J., door Herodes den Groote van Cleopatra gekocht en met een amphitheater, een hippodroom en paleizen verfraaid, lag aan de Wadi el-...

Lees verder
2023-06-08
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Jericho

Jericho, weleer eene bloeijende stad in Palaestina, 2 uren gaans ten westen van de Jordaan en 6 uren gaans ten noordoosten van Jerusalem, was van laatstgenoemde stad gescheiden door eene woeste, steenachtige streek. In het westen grensde zij aan hooge kalkrotsen en zij bezat een wél-besproeiden en vruchtbaren omtrek, waar palmen, rozen, honig en ba...

Lees verder