Eerstgeboorterecht betekenis & definitie

Zijn eerstgeboorterecht verkopen (voor een bord linzen), een hoogwaardig bezit of ideaal verkwanselen (voor korte-termijngenot).

Eerstgeboorterecht is een term voor bepaalde rechten en voorrechten die de oudste zoon van een gezin ten deel viel. In Genesis 35 wordt verteld hoe Esau, vermoeid en hongerig terugkomend van de jacht, zo’n trek heeft in het linzengerecht dat Jakob gekookt heeft, dat hij zijn eerstgeboorterecht aan zijn sluwe broer verkoopt voor een bord linzen. ‘Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg’ (Genesis 25:33-34, NBV). Al door Paulus wordt deze gebeurtenis aangehaald als een kwalijke handelswijze: ‘Dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht’ (Hebreeën 12:16, NBV). Het woord eerstgeboorterecht komt in de Statenvertaling nog niet voor; daar wordt het begrip omschreven. We vinden het in jongere vertalingen. Zie ook Rode.

Bijbelcitaat: Vertaling van Van der Palm (1818-1830), Genesis 25:31. En Jakob zeide: verkoop mij dan nu terstond uw eerstgeboorte-regt.

Gebruiksvoorbeeld: Niets zou zo onbillijk zijn als Boon daarvan een verwijt te maken, zoals de steriele goedbetaalde journalisten, die hun eerstgeboorterecht verkocht hebben voor een pot linzen, niet nalaten te zullen doen. (Het Vrije Volk, 4-12-1956)

Gebruiksvoorbeeld: Age houdt er ook wel van om in drie-sterren hotels te logeren en eerste klas te vliegen maar alleen als grapje, voor het contrast. Hij kan ook wekenlang in een klein voorondertje slapen, in een oude slaapzak en iedere dag dezelfde vermicel¬lisoep eten. Hij zei wel eens dat Klaas zijn geboorterecht verkocht had voor een garnalencocktail. (J. van de Wetering, De dood van een marktkoopman, 1989 (1977), p. 205)

Gebruiksvoorbeeld: Ze hebben de onafhankelijkheid van Suriname simpelweg verkocht zoals Ezau z’n eerstgeboorterecht. (Rotterdams Nieuwsblad, 22-3-1980)

Gepubliceerd op 11-05-2017