Wat is de betekenis van Ideaal?

2012
2020-10-31
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Ideaal

Een ideaal, idealis in het Latijn, betekent denkbeeldig en idea betekent voorstelling. In de wiskunde is ideaal de naam van zekere deelringen van een ring. Later wordt ideaal ook gebruikt als zelfstandig naamwoord in de ethische betekenis van iets voorbeeldigs. Wanneer iemand volledig aan een norm beantwoord kan men dit zien als ideaal. Dit is vaak...

Lees verder
2002
2020-10-31
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

ideaal

Ideaal is iets zo voorstellen dat het volmaakt lijkt, zonder fouten.

1994
2020-10-31
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

ideaal

ideaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: i-de-aal 1. het beste wat je kunt wensen ♢ het weer was ideaal tijdens onze vakantie 1. de ideale schoonzoon [een keurige, vriendelijke jongeman]...

Lees verder
1949
2020-10-31
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ideaal

(Lat. idealis, overeenkomstig een idee), in het algemeen iets, dat men zich voorstelt, maar niet in de werkelijkheid aanwezig is. In het bijzonder een voorstelling, die de mens als model dient, om de werkelijkheid beter te maken dan zij is.

1948
2020-10-31
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ideaal

o. 1 modelbeeld, voorstelling van de volkomenheid; droombeeld; 2 aj. als volmaakt gedacht, voorbeeldelijk, volmaakt, volmaakt in zijn soort.

1939
2020-10-31
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Ideaal

Het onbereikbare, bereikbaar zien.

1939
2020-10-31
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Ideaal

(< Gr. i8sa — beeld). 1) Adj. Elementen, die aan een systeem worden toegevoegd, om daarin zekere stellingen zonder uitzondering te kunnen uitspreken, kunnen t.o.v. dat systeem i.h.a. ideale elementen worden genoemd. Vb. in de hyperbolische meetkunde de punten in het buitengebied van het absolutum; de ideale priemgetallen van Kummer (1810&m...

Lees verder
1926
2020-10-31
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Ideaal

Het woord ideaal is eenerzijds van het woord idee, en anderzijds van het woord begrip wel te onderscheiden. Onder idee verstaan wij hier de gedachte van een ding in den denkenden geest des menschen. Zulk een gedachte gaat aan het bestaan van het ding zelf vooraf. Zij komt op in en wordt gevormd door ’s menschen ziel. De idee van een kunstenaa...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ideaal

Ideaal - (adjectief), 1) ten volle aan de Idee beantwoordend; 2) alleen in voorstelling en gedachte, niet in werkelijkheid bestaand. — Ideaal (substantief, zoo het eerst in de 17e eeuw gebruikt) is een den denkenden, scheppenden, handelenden geest voor oogen staand volmaakt beeld (toonbeeld), een maximum van denkbare volkomenheid. Al naar het doel...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ideaal

[➝Gr. idea, aanblik, soort, wezen, idee], I. zn. o. (idealen), 1. voorstelling van iets in de toestand van volkomenheid: zij benaderde het — van vrouwelijke schoonheid; 2. een voorstelling van iets dat men verwezenlijkt hoopt te zien, waarnaar men streeft en dat men zich voorstelt als het hoogste: het — van zijn jeugd was dokter te wo...

Lees verder
1914
2020-10-31
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

ideaal

ideaal - o., voorstelling van een volkomenheid; denkbeeldige volmaaktheid, waarnaar gestreefd wordt; droombeeld; „ideale waarde” : denkbeeldige waarde.

1898
2020-10-31
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ideaal

1. IDEAAL, o. (idealen), voorstelling van iets in den toestand van volkomenheid: het ideaal van vrouwelijke schoonheid; iets onbereikbaars, iets wat slechts bij benadering verwezenlijkt kan worden: het ideaal der wetenschap; iets wat men zich voorstelt als het hoogste: het ideaal zijner jeugd was reeds officier te worden; — zij had haar ideaa...

Lees verder
1864
2020-10-31
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

ideaal

ideaal - o. (idealen), denkbeeldige voorstelling van iets in den toestand van volkomenheid; droombeeld