Buur betekenis & definitie

Een goede buur is beter dan een verre vriend, men heeft meer aan vrienden die dichtbij dan aan die veraf wonen.

Spreuken 27:10 ligt waarschijnlijk aan dit spreekwoord ten grondslag: ‘Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg’ (NBV). Het komt al in oude spreekwoordenverzamelingen voor, in een vorm die nauwer dan de tegenwoordige bij die van de bijbel aansluit, bijvoorbeeld: Beter een na nabuer, dan en veer vrent, in de Gemeene Duytsche Spreck-woorden (1550, ed. Kloeke). Vrent of vriend moet hierin wel opgevat worden in de nu verouderde betekenis ‘familielid’. Het spreekwoord is zo bekend dat ook delen ervan op zichzelf aangehaald worden.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel, Spreuken 27:10. Een nabuere is beter bi, dan een broeder verre.

Gebruiksvoorbeeld: De studie ‘Een goede buur, Duitsers en Nederlanders in de Euregio’. (Liberaal Reveil, 1998, nr. 2)

Gebruiksvoorbeeld: Een goede buur is beter dan een verre vriend. Verwonderlijk was het niet dat de buurlanden van Joegoslavië steeds probeerden zo normaal mogelijk met Milosevic om te gaan. (De Volkskrant, 30-4-1999)

Gepubliceerd op 11-05-2017